Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tilastollinen järkeily ja oppilasarviointi suomalaisen kasvatustieteen historiassa Ian Hackingin tieteenfilosofian näkökulmasta

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Antti Saari

Journal: Kasvatus & Aika
ISSN 1797-2299

Volume: 7;
Issue: 3;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Hacking | Ian | tilastolliset tutkimusmenetelmät | arviointi | oppilasarviointi | kansanopetus | kasvatustiede | tieteenfilosofia | tilastomenetelmät | Suomi

ABSTRACT
Artikkelissa tarkastellaan tilastollisten tutkimusmenetelmien merkitystä suomalaiselle kansanopetuksen oppilasarvioinnille. Analyysi rajataan erityisesti toisen maailmansodan jälkeisille kolmelle vuosikymmenelle 1940-luvun lopusta 1970-luvun loppuun. Tänä aikana modernit tilastolliset menetelmät muodostuivat paradigmaattisiksi kasvatustieteellisen tutkimuksen metodeiksi. Samalla ne toimivat koulujärjestelmän rationaalisen suunnittelun välineinä, joilla pystyttiin tekemään mitattaviksi ja arvioitaviksi koulutuksen populaatiotason ilmiöitä.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions