Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

TIMSKI RAD I SUPERVIZIJA TIMOVA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Alenka Kobolt | Antonija Žižak

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 14;
Issue: 2;
Start page: 367;
Date: 2007;
Original page

Keywords: psihosocijalni rad | radna skupina | tim | supervizija | timska supervizija.

ABSTRACT
Timski rad je najrašireniji oblik izvođenja složenih profesionalnih zadataka za čije ostvarenje su potrebna bilo znanja iz različitih profesionalnih područja, bilo specijalizirana znanja iz istog ili sličnih profesionalnih područja. Svrha stvaranja timova i timskog rada je integriranje znanja i iskustva članova tima pri rješavanju istog problema. Ovaj se rad bavi timskim radom i supervizijom timova na način da prvo razmatra značenje i obilježja timskog rada, analizira uobičajene vrste odnosa članova tima te predstavlja razloge veće ili manje uspješnosti različitih timova. Drugi dio rada je usmjeren na superviziju timova pod kojom se podrazumijeva proces koji članovima tima omogućava reflektiranje glede odnosa i komunikacije u timu te analizu i vrjednovanje načina rješavanja zajedničkih profesionalnih zadataka i problema.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions