Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tipologija ulic v Katmanduju in njihova preobrazba

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bijaya K. Shrestha

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 22;
Issue: 2;
Start page: 34;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: tipologija ulic | slabo načrtovana rast | upravljanje prometa | gibanje pešcev | Nepal

ABSTRACT
Živahne in pešcem prijazne ulice iz obdobja dinastije Malla in edinstvena podoba ulic iz obdobja dinastije Rana ter tudi ulice na načrtno in nenačrtno pozidanih območjih se zaradi slabo načrtovane rasti mest, neurejene gradnje stavb in vse večjega števila vozil hitro spreminjajo. Vse to uničuje fizično podobo, zmanjšuje obseg družabnih dejavnosti ter povečuje nevarnost nesreč in neudobje pešcev na vseh vrstah ulic. Teh negativnih posledic pa ni mogoče reševati na podlagi sedanjih pravnih in institucionalnih okvirov, ki so jih oblikovali urbanistični in prometni organi. Celo novejši posegi za izboljšavo ulic so gibanje pešcev samo še bolj omejili, podobo ulic poslabšali, javne prostore nadomestili s prometnicami, predvsem pa še pospešili zgoščevanje pešcev in prometa na območjih, ki so bila že tako preobremenjena. Da bi smer razvoja spremenili in poudarili značilnosti tradicionalnih ulic v Katmanduju, je treba nujno uvesti trojno urbanistično strategijo, ki bo poslovne dejavnosti preselila iz mestnega središča, izboljšala območja prehoda med ulicami (in pločnike) in dejavnostmi v pritličjih stavb na obeh straneh ulic ter uvedla strog prometni nadzor. Obenem bi vsi ti ukrepi morali temeljiti na prožnih načrtovalskih smernicah, spodbudah in soglasju med različnimi déležniki.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program