Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Toepassen van de Extended Enterprise ideeën bij Passenger & Cabin Baggage Screening op Luchthavens Toepassen van de Extended Enterprise ideeën bij Passenger & Cabin Baggage Screening op Luchthavens

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Charles M. Hendriks

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 4;
Date: 2013;
Original page

Keywords: airport security | passenger screening | information services

ABSTRACT
This article is only available in Dutch. New demands concerning passenger & cabin baggage screening  will result in airports moving to the centralised model of screening. Compared to the decentralised model (with security at the gate) the expected arrival time of passengers (and the amount of cabin baggage that they bring along) will be less easy to predict.  The centralised model will therefore be more difficult to manage and result in an increase of time passengers have to spend in queues. Supply chain management based on ideas of the extended enterprise, offers a solution that will lead to better tuning of supply (available security lanes) and demand (arriving passengers). A number of aspects, that are essential for the success of this approach, are addressed in this article. The benefits (lower cost and higher passenger satisfaction) warrant adoption of this approach.Dit artikel is alleen beschikbaar in het Nederlands.Nieuwe eisen voor het proces van veiligheidscontroles van passagiers en hun handbagage leiden ertoe dat luchthavens in toenemende mate gaan kiezen voor centrale inrichting van deze controles (i.t.t. decentrale security bij de gate). Bij centrale uitvoering valt het aanbod moeilijker te voorspellen en is het proces gevoeliger voor verstoringen. De fluctuaties in het passagiersaanbod verhogen de complexiteit van het afstemmen van vraag naar en aanbod van screeningscapaciteit. Nauwer samenwerken in de keten (opgezet vanuit het gedachtegoed van de extended enterprise) leidt tot beter afstemmen van vraag en aanbod en daardoor tot lagere kosten en hogere passagierstevredenheid. In dit artikel komt een aantal aspecten, noodzakelijk voor het bereiken van deze afstemming, aan bod.This article is only available in Dutch. Toepassen van de Extended Enterprise ideeën bij Passenger & Cabin Baggage Screening op LuchthavensNew demands concerning passenger & cabin baggage screening  will result in airports moving to the centralised model of screening. Compared to the decentralised model (with security at the gate) the expected arrival time of passengers (and the amount of cabin baggage that they bring along) will be less easy to predict.  The centralised model will therefore be more difficult to manage and result in an increase of time passengers have to spend in queues. Supply chain management based on ideas of the extended enterprise, offers a solution that will lead to better tuning of supply (available security lanes) and demand (arriving passengers). A number of aspects, that are essential for the success of this approach, are addressed in this article. The benefits (lower cost and higher passenger satisfaction) warrant adoption of this approach.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?