Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tomáš Zahradníček: Polské poučení z pražského jara. Tři studie z dějin politického myšlení 1968-1981. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, 183 s. ISBN: 978-80-7285-134-8.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Patr Hušek

Journal: Středoevropské Politické Studie
ISSN 1213-2691

Volume: 14;
Issue: 1;
Start page: 157;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Book Review

ABSTRACT
Book Review
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions