Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Transplantacja wątroby w chorobach cholestatycznych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Paweł Nyckowski | Jacek Pawlak | Anna Skwarek | Marek Krawczyk

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 10;
Issue: 3;
Start page: 255;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: transplantacja wątroby | pierwotna żółciowa marskość wątroby | pierwotne twardniejące zapalenie przewodów żółciowych

ABSTRACT
W grupie przewlekłych, cholestatycznych chorób wątroby najczęściej występującymi są pierwotna, żółciowa marskość wątroby oraz pierwotne twardniejące zapalenie przewodów żółciowych. Obie jednostki charakteryzują się tym, że występujące w ich przebiegu kliniczne i biochemiczne cechy cholestazy wyprzedzają znacznie pojawienie się pierwszych objawów niewydolności komórki wątrobowej. Zarówno w przypadku pierwotnej żółciowej marskości wątroby, jak i pierwotnego twardniejącego zapalenia przewodów żółciowych optymalnym sposobem postępowania jest obecnie przeszczepienie wątroby. Podstawową trudnością w przypadku obu jednostek chorobowych pozostaje nadal określenie momentu, w którym wskazanie do przeszczepienia wątroby powinno być postawione ostatecznie. Wydłużenie czasu oczekiwania na narząd do przeszczepienia wiąże się ze stopniowym pogarszaniem się stanu chorych, ryzykiem wystąpienia, również gwałtownego, poważnych powikłań, ze śmiertelnymi włącznie. W przedstawionej pracy autorzy omawiają najważniejsze szczegóły naturalnego przebiegu obu chorób oraz czynniki decydujące o rozpatrywaniu wskazań do przeszczepienia wątroby.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions