Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

TRE TRYCARE e.a.: De glorie van de scheepvaart

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 4;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: internasionale skeepvaart | Tafelbaai as 'n halfwegstasie | Suid-Afrikaanse Vloot

ABSTRACT
Ons moderne Suid-Afrika dank sy ontstaan allereers aan die internasionale skeepvaart en, daarmee gepaardgaande, aan die drang wat die outydse seevaarders en ontdekkingsreisigers besiel het om hul verkenningstogte, rondom die suidpunt van ons werelddeel, oor onbekende oseane na onbekende strande uit te brei. Kommersiƫle voordele, avontuurlus en die besef dat die westerse mens die geloof van die vadere na alle windstreke van die aarde moes uitdra, het 'n rol in hierdie strewe gespee!.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program