Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Trudności diagnostyczne rozpoznania uchyłka Meckela i zdwojenia jelita cienkiego u dzieci z niedokrwistością i nawracającymi bólami brzucha - opis przypadków

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Łukasik | Małgorzata Rusek-Zychma | Maria Łukasik | Alicja Żabka | Jacek Kasner

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 4;
Issue: 2;
Start page: 177;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: uchyłek Meckela | zdwojenie jelita | niedokrwistość | bóle brzucha | dzieci

ABSTRACT
Przedstawiono opis 2 przypadków dzieci z niedokrwistością o nieustalonej etiologii z towarzyszącymi bólami brzucha, u których wykonano badania scyntygraficzne z wynikiem pozytywnym dla uchyłka Meckela. W pierwszym przypadku wynik ten został potwierdzony w czasie zabiegu operacyjnego, natomiast w drugim przypadku stwierdzono wadę wrodzoną przewodu pokarmowego w postaci zdwojenia jelita cienkiego, którą również skorygowano operacyjnie. W przypadku przewlekłej niedokrwistości o niewyjaśnionej etiologii, z towarzyszącymi bólami brzucha koniecznym badaniem diagnostycznym wydaje się być scyntygrafia przewodu pokarmowego Technetem99m. Starszy wiek dziecka nie wyklucza istnienia wady wrodzonej przewodu pokarmowego i należy zawsze brać pod uwagę tę możliwość w przypadku przewlekłych nawracających niedokrwistości i(lub) nawracających bólów brzucha.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil