Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu późno ujawnionej celiakii u dorosłych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Maria Łukasik | Jadwiga Sulej | Daniel Sabat | Dariusz Karasek | Ewa Maroczkaniec

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 9;
Issue: 3;
Start page: 189;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: celiakia | rozpoznanie u dorosłych

ABSTRACT
Cel pracy: Celem pracy było wykazanie trudności diagnostycznych w rozpoznawaniu celiakii u ludzi dorosłych. Materiał i metody: Przedmiotem retrospektywnej analizy było 6 kobiet w wieku od 30 do 50 lat, u których w latach 1990-2001 w Klinice Pediatrii ambulatoryjnie rozpoznano celiakię. Pacjentki te przed rozpoznaniem były wielokrotnie hospitalizowane i diagnozowane bez efektu w ośrodkach internistycznych, ginekologicznych i psychiatrycznych. W wywiadzie pacjentki zgłaszały objawy depresji, spadku masy ciała, przewlekłe biegunki, poronienia, bóle kostno-mięśniowe. Rozpoznanie celiakii oparto na stwierdzeniu obecności przeciwciał IgAEmA w klasie IgA i IgG oraz zaniku kosmków błony śluzowej jelita w pobranych endoskopowo bioptatach jelita. Wyniki: Zastosowana dieta przyniosła szybkie ustąpienie objawów chorobowych. Wnioski: Celiakia u dorosłych może przebiegać nietypowo pod maską wielu chorób.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program