Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu grzybic skóry u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Wiaczesław Niczyporuk | Marianna Bartoszewicz | Irena Roszkowska | Cecylia Łukaszuk | Edyta Moss

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 35;
Issue: 2;
Start page: 78;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: grzybica | tinea incognito | dzieci

ABSTRACT
Wstęp. Grzybice skóry w większości przypadków charakteryzują się typowym obrazem klinicznym. Problem diagnostyczny pojawia się jednak wtedy, gdy schorzenie przebiega w odmienny sposób i pod różnymi „maskami" upodabnia się do innych jednostek chorobowych. Cel pracy. Celem pracy była analiza historii chorób pacjentów z rozpoznaniem grzybicy skóry, hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii AM w Białymstoku w latach 1981-2000 i sprawdzenie, w jak wysokim odsetku przypadków grzybica ta była mylnie rozpoznawana i leczona ambulatoryjnie. Materiał i metody. Badany materiał stanowiło 24 547 historii chorób, w tym 1260 dzieci w wieku 1-14 lat. Wyniki. Grzybicę skóry rozpoznano u 231 dzieci (18,3%). Ogółem wykazano, że 76 dzieci z grzybicą skóry miało wdrożone nieprawidłowe leczenie ambulatoryjne. Najwyższy odsetek niewłaściwie leczonej grzybicy skórnej stwierdzono w 1999 i 2000 roku (odpowiednio po 66,7%) oraz w roku 1995 (63,6%). Tinea incognito rozpoznano u 56 dzieci, co stanowiło 73,7% dzieci nieprawidłowo leczonych. Najczęstsze problemy diagnostyczno-terapeutyczne stwarzały tinea cutis glabrae superficialis, tinea superficialis capitis oraz tinea profunda capitis. Głównymi czynnikami patogenetycznymi rozpoznawanych grzybic skóry były Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, M. gypseum, Candida albicans, T yerucosum oraz T yiolaceum. W nieprawidłowym leczeniu ambulatoryjnym stosowano głównie kortykosteoridy (73,7%), antybiotyki (35,5%), leki antyhistaminowe (17,7%) i inne (11,8%). Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają że w każdym przypadku podejrzenia grzybicy skóry należy przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii wykonać badanie mikologiczne.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?