Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Trust as a factor in determining how to attract, motivate and retain talentT

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Nico Martins | Hartmut von der Ohe

Journal: South African Journal of Industrial Psychology
ISSN 0258-5200

Volume: 28;
Issue: 4;
Date: 2002;
Original page

ABSTRACT
The aim of this study was to validate a questionnaire that can be used to determine how employees select the best company to work for. The second focus was to determine the role of trust in a relationship where employers must attract, motivate and retain employees. The confirmatory factor analysis resulted in 10 dimensions that supported most of the theoretically constructed dimensions. A second-order factor analysis was done and it became clear that there are two second-order factors underlying factor 1, namely leadership and trust. A strong correlation was found between trust and the dimensions of job satisfaction, relationships and leadership. Opsomming Die doel van die studie was om ‘n vraelys te valideer wat gebruik kon word om te bepaal hoe werknemers die beste organisasie om voor te werk kies. Die tweede fokus was om die rol van vertroue te bepaal in ‘n vertrouensverhouding waar werkgewers werknemers moet lok, motiveer en behou. ‘n Bevestigende faktorontleding het tien faktore tot gevolg gehad wat die meeste van die teoreties opgestelde dimensies ondersteun. ‘n Tweede-orde-faktorontleding van faktor een het aangetoon dat die faktor uit twee tweede-orde-faktore, leierskap en vertroue bestaan. ‘n Sterk korrelasie het voorgekom tussen vertroue en die dimensies van postevredenheid, verhoudinge en leierskap.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program