Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tętniak rozwarstwiający aorty: różny przebieg kliniczny, różne strategie postępowania - opis 3 przypadków

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Włodzimierz Gierlak | Marek Kuch | Wojciech Braksator | Mirosław Dłużniewski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 289;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: rozwarstwienie aorty | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Etiologia rozwarstwień aorty jest głównie miażdżycowa, jednak w związku z rosnącą zachorowalnością w przedziale wiekowym 40-50 lat uwzględnia się także inne przyczyny tej choroby. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim przebudowę ściany aorty w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Przebieg kliniczny rozwarstwienia może być różnorodny, ostra faza zaś może przybierać maskę różnych chorób. Opisano 3 przypadki rozwarstwienia aorty, na podstawie których przedstawiono współczesne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne tego złożonego zespołu chorobowego.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil