Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tętnicze nadciśnienie płucne w praktyce reumatologa: podstępny początek – poważne konsekwencje. Znaczenie wczesnego rozpoznania

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Więsik-Szewczyk | Marzena Olesińska

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 5;
Start page: 293;
Date: 2010;
Original page

Keywords: tętnicze nadciśnienie płucne | twardzina układowa | diagnostyka | badanie przesiewowe | echokardiografia

ABSTRACT
Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) to przewlekle postępująca choroba,która jest główną przyczyną zgonów w przebiegu twardzinyukładowej. W innych układowych chorobach tkanki łącznej TNPwystępuje rzadziej. W ostatnim dziesięcioleciu daje się zauważyćpostęp w zrozumieniu patogenezy tętniczego nadciśnienia płucnego,który zaowocował wprowadzeniem nowych leków. Warunkiemskutecznej terapii jest wczesne ustalenie rozpoznania. W artykuleomówiono strategię wykrywania TNP u chorych na twardzinę układową.Optymalne narzędzia badań przesiewowych wciąż nie sąokreślone. Zaleca się coroczną echokardiografię dopplerowską. Ważnymkrokiem jest diagnostyka różnicowa przyczyn nadciśnienia płucnego,które mogą wynikać także z uszkodzenia lewej komory serca,choroby śródmiąższowej płuc, zmian zatorowo-zakrzepowych czyzapalenia mięśnia sercowego. Wciąż wymagają określenia, szczególniew grupie chorych z łagodnym nadciśnieniem płucnym, optymalneprogi wartości nieprawidłowych w badaniu echokardiograficznym.Echokardiografia wiąże się z ryzykiem wyników zarówno fałszywiedodatnich, jak i fałszywie ujemnych. We wszystkich przypadkach,w których podejrzenie TNP okazuje się uzasadnione, konieczne jestpotwierdzenie rozpoznania za pomocą cewnikowania serca.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?