Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Turbulencja rytmu serca – nowa metoda oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tomasz Rechciński | Małgorzata Zając | Ewa Trzos | Małgorzata Kurpesa

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 107;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: turbulencja rytmu serca | nagły zgon sercowy | stratyfikacja ryzyka

ABSTRACT
Ocena turbulencji rytmu serca jest od 1999 r. wykorzystywana do wyodrębnienia grupy pacjentów po przebytym zawale serca obciążonych zwiększonym ryzykiem nagłego zgonu w mechanizmie arytmii. Ostatni rok przyniósł wiele nowych doniesień weryfikujących przydatność tej metody w oparciu o liczniejsze grupy pacjentów, a także publikacji, w których próbowano sprawdzić jej użyteczność w innych schorzeniach układu krążenia, jak np. kardiomiopatia przerostowa czy kardiomiopatia rozstrzeniowa. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono związek występowania turbulencji rytmu serca z wiekiem, zaawansowaniem cukrzycy, a nawet ze skutecznością leczenia rewaskularyzacyjnego.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program