Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Turkish Journal of Chemistry’nin Bibliyometrik Analizi / Bibliometric Analysis of Turkish Journal of Chemistry

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hatice Gülşen Birinci

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 9;
Issue: 2;
Start page: 348;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Turkish Journal of Chemistry | Bibliyometri | Ağ analizi | Bibliometrics | Network analysis

ABSTRACT
[Turkish abstract]Bu makalede 1995 yılından beri Science Citation Index (SCI) ve Chemical Abstracts tarafından indekslenen Turkish Journal of Chemistry (TJC) bibliyometrik açıdan ele alınarak, bu dergide 1995-2007 yılları arasında yayınlanan 861 makale incelenmiştir. Araştırmada cevap aranan sorular şunlardır: TJC’de en verimli yazarlar kimlerdir ve yazarlar arasındaki ilişki durumu nedir? TJC’de çok yazarlılık durumu nedir? TJC’ye katkıda bulunan yazarların kurumları nelerdir? TJC’de yayınlanan makaleler Bradford, Lotka, Price Yasası ve 80/20 Kuralı’na uymakta mıdır? TJC’de yazarların atıf yaptıkları kaynak türleri nelerdir? En sık atıf yapılan dergiler hangileridir? Yapılan atıflar gözönüne alıdığında Kimya alanındaki çekirdek dergiler hangileridir? TJC’de yayınlanan makalelerin aldıkları ortalama atıf sayısı nedir ve atıflarda yıllara göre bir artış söz konusu mudur? Journal Citation Reports (JCR)’da ve SCI’de TJC’nin yeri nedir? Yazarlara ve kurumlara özgü tekil sonuçlar, makalede açıklanmıştır. Diğer taraftan yazarların durumu, Price ve Lotka Yasası ve 80/20 Kuralı’na uymamaktadır., Öte yandan, TJC’de yapılan atıfların Bradford Yasası’na ve 80/20 Kuralı’na uyduğu saptanmıştır. Yazarlar ağ analizi ile incelendiğinde ise, beş ve daha fazla makale ile katkıda bulunan yazarların iki ayrı etkileşimli grup oluşturduğu saptanmıştır. TJC’ye yapılan atıflar 1996 yılından beri istikrarlı bir atış göstermektedir.[English abstract] This article dealing with the bibliometric analysis of 861 articles published between the years 1995-2007 of Turkish Journal of Chemistry which has been indexed by the Social Science Citation Index and Chemical Abstract since 1995. The following research questions have been discussed: Who are the most productive author? What is the relationship between the authors? What is the trend towards multiple authorships in TJC? What are the institutional affiliations of authors? Does the distribution of authors fit Bradford’s, Lotka’s and Price’s Law and 80/20 Rule? Which types of sources get cited more often in articles? Which journals are the most cited? According to cited journals what are the core journals in chemistry? With regard to impact factor, what is the place of TJC in JCR and SCI?The most productive authors are Sakıp Ali and İhsan Çalış. Distribution of authors does not fit Bradford’s, Lotka’s and Price’s Law and 80/20 Rule, but distirbution of citations fit Bradford and 80/20 Rule. Contributors affiliated with Hacettepe University, Ankara University, and Ataturk University. Journals received %82 of all citations in the TJC. Turkish Journal of Chemistry, Journal of the American Chemical Society, Phytochemistry and Journal of Organic Chemistry were the most frequently cited journals. Number of references made to TJC has been growing consistently since 1996.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program