Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN EFEKTİF VERGİ ORANLARININ HESAPLANMASI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): İlter ÜNLÜKAPLAN | İbrahim ARISOY

Journal: Ege Academic Review
ISSN 1303-099X

Volume: 11;
Issue: 1;
Start page: 15;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Efektif vergi oranları | Mendoza – Razin - Tesar yöntemi | Carey - Rabesona yöntemi

ABSTRACT
Bu çalışma milli gelir hesapları ve vergi hasılatı istatistiklerini kullanarak Mendoza vd. (1994) ile Carey ve Rabesona (2002)’nin geliştirdiği yöntemlerden hareketle Türkiye ekonomisi için 1980–2006 dönemi itibariyle, tüketim, hanehalkı geliri, işgücü geliri ve sermaye geliri üzerindeki efektif vergi oranlarının hesaplanmasını amaçlamıştır. Mendoza–Razin-Tesar ve Carey-Rabesona yönteminin sosyal güvenlik katkılarının indirilemediği ve indirilebildiği duruma göre elde edilmiş hesaplama sonuçları, vergi kompozisyonundaki ağırlığın dolaylı vergilere kaymasının etkisiyle tüketim üzerindeki vergi yükünün ilgili dönemde yükselme eğiliminde, hanehalkı geliri üzerindeki vergi yükünün de düşme eğiliminde olduğunu vurgulamaktadır. Diğer yandan söz konusu sonuçlar hem işgücü hem de sermaye geliri üzerindeki efektif vergi oranlarının artma eğiliminde olduğunu, çalışanlar üzerindeki vergi yükünü temsil eden, işgücü geliri üzerindeki efektif vergi oranının sermaye geliri üzerindeki efektif vergi oranından yüksekte seyrettiğini göstermektedir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona