Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

TÜRKİYE’NİN SON ON YILLIK BUĞDAY ÜRETİMDEKİ MİKTAR-FİYAT İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: KOYCK - ALMON TEKNİĞİ / ECONOMETRIC ANALYSIS OF LAST TEN YEARS WHEAT PRODUCTION QUANTITY-PRICE RELATION OF TURKEY-: KOYCK - ALMON TECHNIQUE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Şahin ÇETİNKAYA

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 4;
Start page: 52;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Üretim | Almon | Koyc | Veri Fiyat

ABSTRACT
Günümüzde üretimi en yaygın olan tarımsal ürün buğdaydır. Özellikle ülkemizde hemen hemen tüm bölgelerde buğday üretimi yapılmaktadır. Buğday üreticilerinin çoğunluğu, ihtiyaçlarından fazlasını satmak amacıyla buğday üretimi yaparlar. Bu durum kazancın yeterli olması çerçevesinde devamlılık gösterecektir. Bu nedenle buğday ihtiyaç dışında ticari amaçlı üretilen bir ürün haline getirmiştir. Ülkemizde buğday üreticilerinin ve aracılarını ilgilendiren taban fiyat uygulaması yapılmaktadır. Bu çerçevede her yıl en büyük alıcı olan TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) taban fiyat belirlemektedir. Bu fiyattan alıcı olan TMO diğer alıcılar için de veri fiyat belirlemiş olmaktadır. Bu çalışmada buğdayın yıllara göre üretim miktarı ile fiyatı arasında bir ilişki olup olmadığı ekonometrik analizlerle incelenmeye çalışılmıştır.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?