Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tussen Tiers: S.A. Oorlogshelde

ADD TO MY LIST
 
Author(s): G.E. Visser

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 13;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Paul C. Venter | Folio-uitgewers | Suid-Afrikaanse oorlogshelde | Koreaanse oorlog | terroristeoorlog | ware verhale

ABSTRACT
Hierdie boek bestaan uit 'n twaalftal ware verhale waarin Paul C. Venter die heldedade van verskeie Suid-Afrikaanse oorlogshelde uit die twee Wereldoorloƫ, die Koreaanse oorlog en die huidige terroristeoorlog op 'n gedramatiseerde wyse uitbeeld. Die boek is nie bedoel om 'n stuk wetenskaplike geskiedskrywing te wees nie en bring derhalwe, soos die skrywer self in sy voorwoord se, nie juis nuwe feite aan die lig nie. Die skrywer slaag egter baie goed daarin om sy hoofdoel met die boek, naamlik om die leser bewus te maak van die menslike drama agter hierdie verhale van selfopoffering, durf en heldemoed, te bereik.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil