Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tłuszczak jelita grubego – opis przypadku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Piotr Maciaszczyk | Rafał Drozda | Piotr Kordek | Michał Mik | Jacek ?migielski | Krzysztof Kołomecki

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 11;
Issue: 6;
Start page: 611;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: tłuszczak | guzy jelita grubego

ABSTRACT
Nowotwory niezłośliwe występujące w jelicie grubym to m.in. tłuszczaki. We wczesnym etapie wzrostu dają one słabo wyrażone objawy. Bardziej nasilone dolegliwości wynikają z dużych rozmiarów guza, a czasem z jego umiejscowienia. Pojawiają się wówczas bóle w obrębie jamy brzusznej, które sprawiają, iż pacjent po szybko przeprowadzonej diagnostyce trafia na blok operacyjny z powodu niedrożności. Rodzaj i zakres zabiegu zależą od stanu ogólnego chorego i ograniczają się najczęściej do operacji Hartmana. W opisanym przez nas przypadku było podobnie. W jednym z miejskich oddziałów chirurgicznych przeprowadzono operację paliatywną z wytworzeniem stomii jelitowej, ale guza nie usunięto. W naszym oddziale po przeprowadzonej wnikliwej diagnostyce (TK jamy brzusznej) wstępnie rozpoznano tłuszczaka jelita grubego. Pacjentkę zoperowano, usuwając zmianę i odtwarzając ciągłość przewodu pokarmowego. Szybkie i trafne rozpoznanie tłuszczaka w obrębie przewodu pokarmowego nie jest łatwe. Właściwie przeprowadzona diagnostyka przedoperacyjna może ułatwić chirurgowi podjęcie decyzji co do zakresu zabiegu, a to z kolei może decydować o szczęśliwym zakończeniu leczenia.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona