Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Twardzina układowa z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego – ocena zmian w mózgu za pomocą badania rezonansu magnetycznego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Sulik | Andrzej Lewszuk | Jan Kochanowicz | Izabela Domysławska | Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz | Urszula Łebkowska | Jerzy Walecki | Zenon Mariak | Stanisław Sierakowski

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 48;
Issue: 6;
Start page: 410;
Date: 2010;
Original page

Keywords: twardzina układowa | ośrodkowy układ nerwowy | rezonans magnetyczny | zmiany ogniskowe

ABSTRACT
Wstęp: Twardzina układowa należy do grupy układowych chorób tkanki łącznej, która charakteryzuje się mikroangiopatią oraz włóknieniemnarządów wewnętrznych. Uważa się, że pierwotne zajęciemózgu jest rzadko stwierdzane w przebiegu choroby. Celem pracybyła ocena za pomocą badania neurologicznego oraz rezonansumagnetycznego głowy (magnetic resonance imaging – MRI) częstościwystępowania zmian w mózgu w przebiegu twardziny układoweji korelacja zmian w badaniu MRI z objawami neuropsychiatrycznymi. Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 21 kobiet w wieku23–71 lat z rozpoznaną twardziną układową, z czasem trwaniachoroby 1–11 lat, ze stwierdzonymi objawami neuropsychiatrycznymi,bez innych chorób układowych. Wszystkie chore miaływykonane badanie MRI głowy. Wyniki: Do najczęściej stwierdzanych zmian w badaniu MRI należałyobjawy zaniku korowo-podkorowego (u 57% chorych) i zmianyogniskowe (62% chorych), głównie zlokalizowane w istocie białeji mające średnicę poniżej 2 mm. Wśród chorych z zespołemdepresyjnym cechy zaniku korowo-podkorowego średniego lubdużego stopnia wykazano u 8 chorych (66,7%), pojedyncze zmiaocenianyogniskowe u 6 chorych (50%), liczne zmiany ogniskowe u 3 pa -cjentek (25%). Wnioski: Wyniki badań wskazują, że zajęcie ośrodkowego układunerwowego w przebiegu twardziny układowej nie należy do rzadkości.Badanie MRI głowy jest czułą metodą pozwalającą na wykryciezmian w mózgu u chorych z twardziną układową.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?