Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Typical Lexical and Syntactical Mistakes in Technical Treatises Dažniausios leksikos ir sintaksės klaidos technikos mokslo kalboje

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dalia Gedzevičienė

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 2;
Issue: 4;
Start page: 103;
Date: 2011;
Original page

Keywords: lexical mistake | syntactical mistake | semantic mistake | calque | barbarism

ABSTRACT
The present article suggests the analysis of typical mechanically made lexical and syntactical mistakes appearing in treatises. The article also provides the examples of mistakes found in this book. Causes for language mistakes (mistakes in using the wrong words, cases and prepositions) and correction of errors are given.Article in LithuanianStraipsnyje aptariamos dažniausios leksikos ir sintaksės klaidos, kurios daromos mechanikų rašant mokslinius straipsnius: nevartotini vertiniai, semantizmai, svetimybės, linksnių ir prielinksnių vartojimo klaidos. Aiškinamos netaisyklingos vartosenos priežastys, pateikiami klaidų pavyzdžiai, rasti šiam mokslo leidiniui pateiktuose darbuose, ir siūlomi jų taisymo būdai (skliaustuose po lygybės ženklo (=) nurodomas taisyklingas variantas).Straipsnis lietuvių kalba
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions