Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Udfordringer i netværkssamfundet – digitale kompetencer og it i nye undervisningsmiljøer

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Karin Tweddell Levinsen

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 6;
Issue: 11;
Start page: 20;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Netværksamfundet stiller krav til uddannelsessystemet om at favne en række kompetencer, der internationalt er defineret som nødvendige. Artiklen præsenterer et casestudie der undersøger de didaktiske udfordringer i forbindelse med et autentisk undervisningsforløb på kandidatuddannelsen IT-Didaktisk Design. Casen udgøres af en konkret kompetenceudviklendepraksis der er baseret på en (social) konstruktivistisk og materielt forankret pædagogik. Påstanden er at der er behov for fænomenologisk at udforske kompetenceudvikling forstået somlæreprocesser, for at kunne sige noget om hvordan didaktisk design kan støtte kompetenceudviklingen. Artiklen præsenterer elementer af en sådan fænomenologi.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?