Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Udvikling af universitetslærerens pædagogiske kompetencer – en didaktisk skitse

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Søren Kruse

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 36;
Date: 2006;
Original page

ABSTRACT
I artiklen foreslås en kompetencematrix, bestående af 3 horisontale områder: indholds-, iscenesættelses- og relationskompetence, samt 3 vertikale niveauer: gennemførelseskompetence;planlægnings- og evalueringskompetence; samt begrundelsesog udviklingskompetence. Tesen er at udviklingen af disse pædagogiske kompetencer stimuleres ved at udfordre de vaner underviserne har opbygget i deres praksisfelt via to forskellige refleksionsredskaber: en eksplicitering af undervisernes pædagogiske praksisteori og den videnskabeligt frembragtepædagogiske viden om læring og undervisning.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program