Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Udział wybranych cytokin prozapalnych w odpowiedzi immunologicznej u dzieci i młodzieży z niedożywieniem

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Lucyna Müller | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Szaflarska-Popławska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 3;
Start page: 329;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cytokiny | niedożywienie | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Stan odżywienia u dzieci warunkuje odpowiedź immunologiczną, ponieważ w niedożywieniu dochodzi do uruchomienia niekontrolowanej odpowiedzi zapalnej, której wskaźnikiem są zmiany w stężeniu mediatorów zapalenia. Cel pracy: Określenie stężenia wybranych cytokin prozapalnych w surowicy krwi u dzieci i młodzieży z niedożywieniem. Materiał i metodyka: Stężenie IL-2, sIL-2R, IL-6 w surowicy krwi oznaczono u 43 dzieci z niedoborem masy ciała oraz w grupie porównawczej (fabryczne zestawy testów ELISA). Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki: Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe średnie wartości stężeń sIL-2R (p

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions