Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Uitrustingevaluering: 'n kwantitatiewe benadering

ADD TO MY LIST
 
Author(s): W.J. Wagner | J.S. Wolvaardt

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 20;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: die effektiwiteit van die uitrusting bepaal | hierargiese boom | waardestelsel

ABSTRACT
Ten einde uitrusting, militêr of andersins, effektief te evalueer, is dit nodig om die eienskappe daarvan te meet, hetsy prakties of teoreties. Die bepaalde resultaat word dan in 'n waardestelsel, soos 'n hierargiese boom, geplaas en hieruit word die effektiwiteit van die uitrusting bepaal As gevolg van tekortkominge wat in huidige metodes bestaan, het dit nodig geword om 'n nuwe metode te ontwikkel wat op die tekortkominge sal verbeter.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona