Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

UKLJUČIVANJe I OSNAŽIVANJE KORISNIKA TIJEKOM TERENSKE PRAKSE STUDENATA SOCIJALNOG RADA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Kristina Urbanc | Marijana Kletečki Radović | Eva Anđela Delale

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 16;
Issue: 2;
Start page: 395;
Date: 2009;
Original page

Keywords: korisnička evaluacija | terenska praksa | studenti socijalnog rada | korisnici kao iskustveni eksperti

ABSTRACT
U radu su prikazani rezultati evaluacijskog istraživanja terenske prakse studenata druge godine Studijskog centra scoijalnog rada iz perspektive korisnika, provedenog 2005. godine. Svrha ovog evaluacijskog istraživanja bila je dobiti uvid u doživljaj programa studentske terenske prakse iz perspektive korisnika te uključivanjem korisnika u proces vrednovanja programa otvoriti dodatne mogućnosti sustvaranja programa. Cilj istraživanja bio je dobiti odgovor na pitanje kako korisnici-iskustveni eksperti doživljavaju program studentske prakse. Specifično, cilj je bio dobiti uvid u motivaciju korisnika za sudjelovanje u programu, njihov doživljaj sadržaja i tijeka prakse te njihove preporuke za poboljšanje programa.Rezultati istraživanja govore o načinu na koji korisnici percipiraju svoju ulogu u obrazovanju socijalnih radnika, ali također i o tome da su korisnici »već uključeni«, naime, da su to oduvijek bili, budući da predstavljaju najrelevantniji izvor podataka o sebi i svojim potrebama. Dobiveni rezultati obvezujući su za nastavnike, s obzirom na to da pravo korisnika na uključivanje znači pravo na ravnopravnu poziciju pregovaranja, dogovaranja i interveniranja te ravnopravnu mogućnost sagledavanja iz vlastite perspektive. U tom smislu autori navode smjernice temeljene na rezultatima istraživanja kojima su se rukovodili u daljnjem sustvaranju programa terenske prakse i obrazovanja socijalnih radnika uopće.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil