Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

UKLJUČIVANJE KORISNIKA USLUGA SOCIJALNE SKRBI U PRAKSU, OBRAZOVANJE I ISTRAŽIVANJE U SOCIJALNOM RADU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sanela Čekić Bašić

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 16;
Issue: 2;
Start page: 223;
Date: 2009;
Original page

Keywords: uključivanje korisnika socijalne skrbi | praksa socijalnog rada | obrazovanje za socijalni rad | istraživanje u socijalnom radu

ABSTRACT
remda se struka socijalnog rada podrazumijeva kao struka koja »promovira (...) osnaživanje i oslobađanje ljudi s ciljem povećanja blagostanja«, uključivanje korisničke perspektive relativno je nov i, još uvijek, sporan fenomen. Imajući u vidu da je uključivanje korisnika socijalne skrbi kao iskustvenih stručnjaka u praksu, obrazovanje i istraživanje u socijalnom radu zahtjevan i složen proces, u radu su analizirani izazovi s kojima zahtjev za uključivanjem korisničke perspektive suočava socijalne radnike/radnice u praksi, akademsko osoblje i istraživače na polju socijalnog rada. Ideja uključivanja korisnika u planiranje, izvođenje i evaluaciju nastavnih sadržaja u bosansko-hercegovačkom kontekstu predstavlja novinu, budući da sustav obrazovanja socijalnih radnika/radnica, reflektira ideju o stručnjacima (socijalnim radnicima/radnicama, nastavnicima/nastavnicama ili istraživačima/istraživačicama) kao ultimativnim posjednicima znanja. Autorica identificira dvije vrste ograničavajućih faktora za uključivanje korisnika usluga u obrazovno-istraživački proces: jedni su vezani uz obrazovne institucije, a drugi uz korisnike usluga, odnosno njihove organizacije, te diskutira nužne pretpostavke za jače povezivanje na relaciji obrazovne institucije (odsjeci za socijalni rad) - praksa – korisnici usluga.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions