Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

UKLJUČIVANJE KORISNIKA USLUGA U ISTRAŽIVANJE I POUČAVANJE: IMA LI TOME MJESTA U ISTOČNOEUROPSKOM SOCIJALNOM RADU

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Darja Zaviršek | Petra Videmšek

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 16;
Issue: 2;
Start page: 189;
Date: 2009;
Original page

Keywords: uključivanje korisnika | istraživanje od strane korisnika | korisnici kao nastavnici | narativni obrat | socijalna kretanja | participacija

ABSTRACT
Članak predstavlja tri glavna preduvjeta nužna za sudjelovanje korisnika u istraživanju i podučavanju: a) „narativni obrat“ u socijalnim znanostima posebno socijalnom radu b) utjecaj utjecaj pokreta osoba sa oštećenjima i ostalih socijalnih pokreta u lokalnim kontekstima na razvoj sudjelovanja korisnika c) potreba za razvoj anti-paternalističkih perspektiva profesionalaca koje su usmjerene na snage i otpornosti korisnika uslugaU istočnoeuropskim zemljama u kojima prilično nedostaju ova tri elementa, participacija korisnika i njihovo uključivanje u istraživanje još zahtijeva mnoge kulturalne i profesionalne promjene.Članak prikazuje studije dvaju slučajeva uključivanja korisnika u istraživanje i podučavanje u Sloveniji. 2007.godine grupa korisnika usluga za mentalno zdravlje bila je obučena za istraživače u kućnoj grupi za ljude s mentalnim i zdravstvenim oštećenjima u Ljubljani. Ovo je dokazalo, poput većine zapadnoeuropskih istraživanja o toj temi, potrebu za participatornim istraživanjima za korisnike usluga u socijalnom radu kako bi se postiglo dublje razumijevanje njihovih svakodnevnih iskustava. Od 1999, više korisnika, posebno oni s iskustvom mentalnih zdravstvenih oštećenjima, pozvano je da budu predavači i voditelji seminara za studente socijalnog rada na Sveučilištu u Ljubljani. Članak analizira njihova iskustva uključujući i ono „staklenog stropa“ u dominantnoj kulturi sa diskursom moći znanja.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona