Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

UKLJUČIVANJE KORISNIKA USLUGA U IZOBRAZBU U SOCIJALNOM RADU: MAKEDONSKA PERSPEKTIVA

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Suzana Bornarova

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 16;
Issue: 2;
Start page: 259;
Date: 2009;
Original page

Keywords: sudjelovanje korisnika socijalne skrbi | znanje korisnika | izobrazba u socijalnom radu

ABSTRACT
Uključivanje korisnika usluga u izobrazbu i obuku socijalnih radnika nalazi se na važnijem mjestu u politikama i praksama razvijenih zemalja nego ikada prije. Institucije visokog obrazovanja koje vode ove programe imaju obvezu uključiti korisnike usluga kao sudionike u sve dijelove izrade i izvedbe programa. Iskustva u području uključenosti korisnika u izobrazbu u socijalnom radu u tranzicijskim zemljama kao što je Makedonija zaostaju za ovime. Ovaj članak razmatra modalitete, načela i koristi uključivanja korisnika usluga u izobrazbu u socijalnom radu na temelju anglosaksonskih iskustava i referira se na njihovu primjenjivost unutar makedonskog konteksta gdje god je to relevantno.Prvenstveno je usmjeren na modalitete u kojima se uključivanje korisnika može odviti: poučavanje i učenje, praktični zadaci, razvoj kurikuluma, studentske procjene, planiranje vođenja i evaluacije kolegija, itd. Nadalje, ukratko istražuje temeljne principe, kao i pitanja vezana uz planiranje sudjelovanja i plaćanja, imajući na umu da je aktivno promicanje i održavanje sudjelovanja korisnika u izobrazbi u socijalnom radu proces kojem je potrebno vrijeme da bi se učinkovito razvio. Također se pojašnjavaju i koristi uključivanja za nastavno osoblje, korisnike usluga i studente. Konačno, članak naglašava buduće uvjete za uključivanje korisnika, kao što su poboljšavanje umreženosti i baze znanja korisnika usluga te ističe na koji bi način sveučilište, vlade i udruge korisnika usluga mogli doprinijeti ovom razvoju.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program