Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ultrasonografia endoskopowa w diagnostyce i leczeniu chorób trzustki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maciej Kohut

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 5;
Issue: 3;
Start page: 273;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: trzustka | ultrasonografia endoskopowa | diagnostyka

ABSTRACT
W pracy przedstawiono metodę obrazowania endoskopowego, jaką jest endoskopowa ultrasonografia (EUS). Omówiono podstawowe aspekty techniczne tej metody oraz technikę obrazowania trzustki za pomocą EUS. Dokonano przeglądu współczesnych poglądów na zastosowanie EUS w poszczególnych jednostkach chorobowych trzustki. W szczególności omówiono użycie EUS w diagnostyce i ocenie zaawansowania raka trzustki. Przedstawiono też miejsce EUS w diagnostyce guzów hormonalnie czynnych trzustki, ostrego i przewlekłego jej zapalenia, zmian torbielowatych i anomalii rozwojowych tego narządu. Podkreślono coraz częstsze zastosowanie EUS w diagnostyce, a ostatnio również w leczeniu, określonych chorób trzustki.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program