Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ultrasonograficzna ocena kompleksu błona wewnętrzna-błona środkowa tętnic obwodowych: przydatność kliniczna

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Lisowska | Włodzimierz Jerzy Musiał | Jolanta Prokop | Jerzy Polaków | Małgorzata Knapp

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 451;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: miażdżyca | ultrasonografia naczyniowa | kompleks IMT

ABSTRACT
W ciągu ostatniego stulecia miażdżyca naczyń wieńcowych manifestująca się jako choroba niedokrwienna serca (ChNS) stała się jednym z najbardziej istotnych problemów klinicznych. Ultrasonograficzna ocena naczyń obwodowych stanowi obiecującą nieinwazyjną metodę pozwalającą na określenie zaawansowania ogólnoustrojowego procesu miażdżycy. Wykazano, że nie tylko obecność blaszek miażdżycowych, ale również ocena grubości kompleksu błona wewnętrzna- błona środkowa (intima-media thickness - IMT) tętnicy szyjnej, umożliwiają określenie ryzyka ChNS. Ultrasonograficzna ocena IMT pozwala określić wczesne stadia miażdżycy i koreluje z innymi, klasycznymi czynnikami ryzyka a także z obecnością objawów klinicznych. Umożliwia również selekcję pacjentów wysokiego ryzyka oraz ocenę skuteczności terapii. Zaletą ultrasonografii jest jej nieinwazyjność oraz powtarzalność. Badaniami objęto 54 mężczyzn z ChNS, hospitalizowanych w Klinice Kardiologii AM w Białymstoku, u których w koronarografii stwierdzono obecność istotnych (>50%) zwężeń w tętnicach wieńcowych. Grubość kompleksu błona środkowa-błona wewnętrzna powyżej normy w tętnicy szyjnej wspólnej stwierdzono u 31 pacjentów (57,4%), w opuszce tętnicy szyjnej u 45 pacjentów (83,3%), a w tętnicy udowej wspólnej u 22 pacjentów (40,7%). Dotychczasowe wstępne wyniki badań wskazują na zależność stopnia zaawansowania zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych i dużych tętnicach obwodowych. Badanie to prawdopodobnie stanie się wkrótce integralną częścią globalnej oceny zmian miażdżycowych w układzie sercowo-naczyniowym.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona