Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

UN DICŢIONAR INCOMPLET NU ASPIRĂ LA ETERNITATE!

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Coriolan PĂUNESCU

Journal: Acta Universitatis Danubius : Communicatio
ISSN 1844-7562

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 186;
Date: 2007;
Original page

ABSTRACT
Îmi cade în mână, târziu, chiar foarte târziu, o lucrare interesantă, deexcepţie chiar; ea se intitulează “Scripta manent” si vrea să fie, după cum sesubintitulează, un ghid biobibliografic al scriitorilor din Radio. În fapt olucrare construită pe principiul dicţionarului, care înfăţisează, în ordinealfabetică, activitatea unor scriitori care au slujit această mare instituţieromânească, de la începuturi si până astăzi.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona