Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Undervisning i »Ingeniørarbejde«

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jane H. Nielsen | Tejs Vegge | Pernille Hammar Andersson

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 3;
Issue: 6;
Start page: 26;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
Denne artikel beskriver et første års kursus, som både i form og indhold er utraditionelt i forhold til, hvordan mange ingeniøruddannelser traditionelt starter. Kurset indgår i Fysik- og Nanoteknologibacheloruddannelsen på DTU. Kursuskonceptet udspringer af et ønske om tidligt at give de nye studerende udfordringer inden for uddannelsens fagområder i stedet for udelukkende at etablere grundkundskaber på det første år. Det faglige niveau af de emner, der indgår i kurset,ligger over det traditionelle første års niveau. Kurset giver de studerende et fagligt overblik over uddannelsen og motiverer dem til at engagere sig yderligere i studiet. De pædagogiske metoder, der arbejdes med i kurset, bygger på nogle af de vigtige principper for læring inden for højere uddannelse.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?