Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Undervisning i klynger – en artikel om erfaringer med at organisere en form for undervisning, der skaber forbindelse mellem projektarbejde og bredere faglige temaer

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Thomas Gitz-Johansen | Kim Rasmussen | Trine Wulf-Andersen

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 2;
Issue: 4;
Start page: 32;
Date: 2007;
Original page

ABSTRACT
Forfatterne har på RUC arbejdet med at udvikle og beskrive den form for undervisning, som til dagligt går under betegnelsen klynge, hvis hovedformål er at skabe sammenhæng mellem de studerendes projektarbejde og et bredere fagligt og socialt miljø. Artiklen behandler forfatternes erfaringer med at gennemføre et klyngeforløb samt de pædagogiske principper, der er lagt til grund for klyngeundervisningen.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?