Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

UNELE CONSIDERENTE DESPRE NECESITATEA COMUNICĂRII MANAGERIALE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ioan Bordean

Journal: EIRP Proceedings
ISSN 2067-9211

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 620;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
Comunicarea managerială eficace şi eficientă constituie un factor de competitivitate, unavantaj strategic al organizaţiei. În acest context, comunicarea managerială devine o forţă dinamică şiindependentă care este modelată de mediul în care funcţionează. Sistemul de comunicare creează instrumenteputernice pentru ajustarea continuă a structurii şi a proceselor organizaţiei la condiţiile în continuă schimbare.Rolul de bază al managerilor devine acela de a dezvolta şi menţine viu sistemul de comunicare menit să sprijineimplementarea strategiei organizaţiei. De aici a rezultat şi nevoia imperioasă a perfecţionării deprinderilormanagerului de comunicare în cadrul organizaţiei, atât interpersonale cât şi de grup.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?