Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Uogólniona odpowiedź zapalna u chorych poddanych zabiegom chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grzegorz Suwalski | Krzysztof J. Filipiak

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 4;
Issue: 3;
Start page: 259;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: odczyn zapalny | pomostowanie aortalno-wieńcowe

ABSTRACT
Odpowiedź zapalna stanowi istotny obszar zainteresowania współczesnej kardiologii. Przetrwałą reakcję zapalną powiązano aktualnie m.in. z patogenezą choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, przyspieszonego rozwoju miażdżycy. Odczyn zapalny uważany jest za podstawowy czynnik doprowadzający do destabilizacji blaszki miażdżycowej i wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego. W ostatnim czasie znacznie wzrasta zainteresowanie uogólnioną odpowiedzią zapalną u chorych poddanych zabiegowi pomostowa-nia aortalno-wiencowego między innymi ze względu na wiele powikłań pooperacyjnych mogących być jej wynikiem. Celem niniejszej pracy jest analiza czynników mających wpływ na siłę procesu zapalnego indukowanego ingerencją kardiochirurgiczną zwłaszcza tych, w których przypadku istnieje możliwość modulacji przedoperacyjnych i śródoperacyjnych.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions