Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

UPON A COPY OF TERCÜME-I HÜLASA
TERCÜME-İ HÜLÂSÂ’NIN BİR NÜSHASI ÜZERİNE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hatice ŞAHİN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 108;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: History of Medicine | The Old Anatolian Turkish | Cerrah Mes’ud | The History of Turkish Language. Tıp Tarihi | Eski Anadolu Türkçesi | Cerrah Mes’ud | Türk Dili Tarihi.

ABSTRACT
How important is known to Turkish medical manuscripts written in Anatolian history of medicine as well as history of the Turkish language studies. One copy each of this manuscripts can be removed use of level great importance terms can contribute to language studies. In this paper intended to acquaint Tercüme-i Hülasa’s which is translated from Persian to Turkish by Cerrah Mes‘ud copy of The Bursa Old Manuscript and Printing Works Library and general feature of language . Anadolu’da yazılmış Türkçe tıp yazmalarının tıp tarihi için olduğu kadar Türk dil tarihi araştırmaları için de ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Bu yazmaların her bir nüshasının kullanım düzeyine çıkarılabilmesi dil araştırmalarına katkıda bulunabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda Cerrah Mesèud tarafından Farsçadan Türkçeye çevrilmiş olan Tercüme-i Hülâsâ adlı eserin Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesindeki nüshasının tanıtılması ve genel dil özelliklerinin verilmesi amaçlanmıştır.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona