Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Uraz penetrujący twarzo- i mózgoczaszki u 9-letniego chłopca, będący przyczyną krwawienia śródmózgowego niewymagającego leczenia chirurgicznego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Just | Jarosław Wojtiuk

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 3;
Start page: 208;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: twarzoczaszka | mózgoczaszka | uraz | dziecko

ABSTRACT
Urazy penetrujące twarzo- i mózgoczaszki występują stosunkowo rzadko w grupie urazów czaszkowo-mózgowych i dotyczą przede wszystkim młodszych dzieci. Polegają one na penetracji wąskiego, długiego, ostrego ciała obcego najczęściej przez kości sklepienia oczodołu do przedniego dołu czaszki. Urazy tego typu powodują krwawienie wewnątrzczaszkowe oraz obarczone są późnymi powikłaniami pod postacią ropnia oczodołu i ropnia śródmózgowego. W przypadku podejrzenia obecności ciała obcego pochodzenia roślinnego diagnostyka powinna być rozszerzona o badanie rezonansu magnetycznego głowy. Przedstawiamy przypadek 9-letniego chłopca z raną drążącą twarzoczaszki, penetrującą w kierunku mózgoczaszki, będącą przyczyną krwiaka śródmózgowego z krwawieniem do zbiorników podstawy mózgu, u którego zastosowano jedynie leczenie zachowawcze. Zastosowane leczenie pozwoliło uzyskać dobry wynik końcowy bez objawów ubytkowych, czy późnych powikłań w postaci ropnia śródmózgowego. Autorzy podkreślają wagę wnikliwej, szybkiej diagnostyki i dokładnej oceny neurologicznej dzieci po penetrujących urazach twarzoczaszki, ze względu na możliwość uszkodzenia struktur wewnątrzczaszkowych.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil