Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Urbanistična zasnova mesta Maribor

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Uroš Lobnik

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 41;
Date: 1999;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Maribor | mestni načrt | urbanistična zasnova

ABSTRACT
Projekt urbanistične zasnove mesta Maribor traja že od leta 1995. Obsežno analitično delo je bilo usmerjeno v prepoznavanje in opredelitev ključnih problemov v mestu s smernicami za reševanje. Strokovne podlage so bile izdelane in predstavljene kot konceptualne ideje, jasne strokovni in laični javnosti. Sam koncept urbanistične zasnove mesta oziroma mestnega načrta pa temelji na delitvi ter združevanju štirih delov mesta, ki sestavljajo Maribor. V zaključku so predstavljena razmišljanja o izboljšanju sistema planiranja.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?