Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Usmeritve in kriteriji za načrtovanje slovenskih naselij

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Andrej Pogačnik

Journal: Urbani Izziv
ISSN 0353-6483

Volume: 12;
Issue: 2;
Start page: 70;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: načrtovanje naselij | razvoj naselij | Slovenija | teorija urbanizma | urbanizem

ABSTRACT
Članek obravnava predlog usmeritev za razvoj in urejanje naselij v Sloveniji na državni ravni. Zajete naj bi bile v prostorskem redu, ki bo del prostorskega plana države. Najprej je podana kratka kronologija raziskav s tovrstno tematiko hkrati s kritično analizo. Razložena je metodologija z možnimi modeli strukturiranja »usmeritev«. Na osnovi dosedanjih raziskav domačih avtorjev, evropskih smernic ter lastnih zamisli je bil oblikovan osnutek priročnika, ki »usmeritve« hierarhično razdeli na državno, regionalno (pokrajinsko) in lokalno (občinsko) raven. Drugi del ali bolje drugi način zapisa priročnika je podan v obliki glosarja. Vanj je vključeno tudi kazalo za nadaljnje iskanje po raznovrstnih virih.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions