Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ustalenia Grupy Roboczej PTG-E dotyczące postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori - consensus 2008

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Dzieniszewski | Mirosław Jarosz

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 15;
Issue: 5;
Start page: 323;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: uzgodnienia | Helicobacter pylori | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Wprowadzenie: Ostatnie polskie wytyczne dotyczące postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori (H. pylori) zostały opublikowane w 2004 r. Dalszy postęp dotyczący epidemiologii zakażenia H. pylori, relacji pomiędzy gospodarzem a drobnoustrojem, krytyczna ocena znaczenia zakażenia H. pylori w różnych chorobach poza przewodem pokarmowym, a zwłaszcza zmieniająca się wrażliwość bakterii na stosowane leczenie przeciwbakteryjne powodują, że są niezbędne okresowe aktualizacje wytycznych postępowania w zakażeniu H. pylori. W Polsce odsetek zakażonych w populacji dorosłej jest bardzo wysoki i wynosi ponad 84%. Oporność H. pylori na stosowane leki jest jednym z głównych czynników obniżających skuteczność leczenia eradykacyjnego. Przeprowadzone w Polsce w ostatnich latach badania wskazują na wysoką oporność szczepów H. pylori na klarytromycynę (CL) i metronidazol (MTZ) oraz pełną wrażliwość na amoksycylinę (AMX), cyprofloksacynę i tetracyklinę. Łączna oporność na CL wynosi 28%, natomiast pierwotna i wtórna odpowiednio 22% i 54%. Pierwotna oporność na CL jest znacznie wyższa wśród szczepów izolowanych od dzieci (28%) niż dorosłych (15%) i wykazuje duże zróżnicowanie regionalne (0-33%). Łącznie 46% szczepów H. pylori jest niewrażliwych na MTZ, a oporność pierwotna i wtórna wynoszą odpowiednio 41% i 68%. Aż 20% szczepów wykazuje równoczesną oporność na CL i MTZ. W roku 2005 opracowano zaktualizowane wytyczne Europejskiej Grupy zajmującej się zakażeniem H. pylori (Maastricht - III), opublikowano w 2007 r. W obecnym opracowaniu przedstawiono zrewidowane wytyczne, dotyczące leczenia zakażenia H. pylori w Polsce u osób dorosłych i dzieci, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii. Zalecane testy do diagnostyki zakażenia H. pylori: W przypadkach, gdy planowane jest badanie endoskopowe - pobranie wycinka błony śluzowej (szybki test ureazowy i/lub badanie histopatologiczne), u innych pacjentów przy pomocy jednego z testów nieinwazyjnych (ilościowa ocena miana przeciwciał anty-H. pylori w klasie IgG, test oddechowy 13C, oznaczenie antygenu H. pylori w kale). Wskazania do leczenia eradykacyjnego zakażenia H. pylori u dorosłych: 1. czynny lub przebyty wrzód żołądka i/lub dwunastnicy (w przypadku krwawienia z wrzodu eradykacja po zatrzymaniu krwawienia.), 2. przebyta operacja z powodu choroby wrzodowej, 3. zapalenie żołądka (zmiany nasilone z aftami), 4. zmiany przedrakowe (zapalenie zanikowe, metaplazja, dysplazja), 5. resekcja żołądka z powodu wczesnego raka, 6. rak żołądka w rodzinie (do II stopnia pokrewieństwa), 7. polipy gruczolakowate i hiperpla-styczne żołądka (po ich usunięciu), 8. chłoniak żołądka typu MALT (mucosa-associated lymphoid tissue), 9. choroba Ménétriera, 10. dyspepsja czynnościowa, 11. przewlekłe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), 12. niedokrwistość z niedoboru żelaza o niewyjaśnionej przyczynie, 13. małopłytkowość samoistna, 14. na życzenie pacjenta (po konsultacji z lekarzem). Brak wskazań do leczenia eradykacyjnego: 1. osoby bez objawów klinicznych (i bez czynników ryzyka raka żołądka), 2. choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa (gastroesophageal reflux disease - GERD) (za wyjątkiem chorych z zapaleniem błony śluzowej części przedodźwiernikowej oraz u chorych z przewidywanym długotrwałym leczeniem inhibitorami pompy protonowej (IPP)), 3. przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka, 4. choroby poza przewodem pokarmowym (za wyjątkiem samoistnej małopłytkowości i niedokrwistości z niedoboru żelaza o niewyjaśnionej przyczynie). Leczenie: Terapia pierwszej linii: IPP, AMX, MTZ, lub IPP, (dawki konwencjonalne), CL, MTZ, lub IPP, AMX, CL dwa razy dziennie przez 10-14 dni. Terapia drugiej linii: IPP, AMX, MTZ, tetracyklina, lub IPP, AMX, MTZ, sole bizmutu (jeżeli są dostępne). Przedłużenie leczenia do 14 dni-jeżeli poprzednie leczenie trwało 10 dni. Leczenie trzeciej linii: 1. ocena wrażliwości izolowanych szczepów na antybiotyki zalecane do leczenia eradykacyjnego (AMX, MTZ, CL, tetracyklina), 2. rozważenie wprowadzenia lewofloksacyny (jeżeli jest dostępna) zAMX, 3. dodanie probiotyku (jeżeli wcześniej nie był stosowany), 4. przedłużenie leczenia do 14 dni (jeżeli poprzednie kuracje były prowadzone w krótszym okresie czasu). Wskazania do leczenia zakażenia H. pylori u dzieci: 1. choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy aktywna lub przebyta, 2. przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka niezależnie od zaawansowania, 3. Przewlekłe leczenie NLPZ lub leczenie immunosupresyjne, 4. niedo-krwistość z niedoboru żelaza po wykluczeniu innych przyczyn, 5. idiopatyczna trombocytopenia. Leczenie u dzieci: Schematy terapeutyczne jak u dorosłych. Dawkowanie leków zgodnie z masą ciała dziecka: omeprazol - 1 mg/kg (m.c.)/dobę, maksymalnie 2 razy 20 mg/dobę, AMX - 40-60 mg/kg m.c./dobę, maksymalnie 1000 mg 2 razy/dobę, CL - 15 mg/kg m.c./ dobę, maksymalnie 500 mg 2 razy na dobę, MTZ -20 mg/kg m.c./dobę, maksymalnie 500 mg 2 razy na dobę, cytrynian bizmutu -8 mg/kg m.c./dobę, maksymalnie 240 mg 2 razy na dobę. Ocena skuteczności eradykacji H. pylori: Testy kontrolne dla oceny skuteczności eradykacji wykonuje się najwcześniej po 4 tygodniach, a najlepiej po 6-8 tygodniach od zakończenia leczenia. Należy stosować testy nieinwazyjne za wyjątkiem oznaczania przeciwciał anty-H. pylori we krwi, ponieważ ich podwyższone miano po skutecznej eradykacji może utrzymywać się przez wiele miesięcy, a nawet lat. Preferowany jest test oddechowy o dużej czułości i swoistości. Alternatywą jest ocena obecności antygenu H. pylori w stolcu z użyciem przeciwciał monoklonalnych (mniejsza czułość w porównaniu do testu oddechowego).
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona