Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Utrwalona cukrzyca noworodków - obserwacja trzyletnia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Noczyńska | Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska | Barbara Salmonowicz | Maciej Małecki | Wojciech Młynarski

Journal: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
ISSN 2081-237X

Volume: 16;
Issue: 1;
Start page: 50;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przetrwała cukrzyca noworodkowa | cukrzyca monogenowa

ABSTRACT
Badanie dotyczy 3-letniego okresu obserwacji dzieci z utrwaloną cukrzycą noworodkową, spowodowaną mutacją aktywującą w genie KCJN11, kodującym wrażliwą na ATP podjednostkę Kir6.2 kanału potasowego (3 dzieci) oraz mutacją w genie ABCC8 kodującym podjednostkę regulatorową ATP zależnego kanału potasowego – białko SUR1 (1 pacjentka, okres obserwacji 2 lata). U trójki dzieci z mutacją w podjednostce Kir6.2 stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym. U wszystkich dzieci wykazano prawidłowe wydzielanie peptydu C w teście po glukagonie. W czasie terapii pochodnymi sulfonylomocznika (SU) u prezentowanych pacjentów wartości glukozy od momentu wdrożenia leczenia utrzymują się w granicach normy, HbA1c〈7%. W okresie obserwacji u wszystkich pacjentów znacznie zredukowano dawki dobowe pochodnych sulfonylomocznika.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program