Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

UVJETI, OKOLNOSTI I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA PROVOĐENJA ODGOJNE MJERE POJAČANE BRIGE I NADZORA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Zvonko Kovačić

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 11;
Issue: 1;
Start page: 63;
Date: 2004;
Original page

Keywords: maloljetnici | poremećaji u ponašanju | pojačana briga i nadzor | centar za socijalnu skrb

ABSTRACT
U radu je aktualizirana djelotvornost provođenja odgojne mjere pojačane brige i nadzora. U prvom dijelu je objašnjena pojava poremećaja u ponašanju maloljetnika, najprisutniji čimbenici rizika i zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju i povijesni razvoj ove odgojne mjere. U središnjem dijelu obrazložen je pravni i stručni karakter mjere. U raspravi su analizirane poteškoće, propusti i problemi koji se pojavljuju u radu, a u zaključku je istaknut dugogodišnji problem i posljedice izostanka multidisciplinarnog pristupa u centrima za socijalnu skrb u provođenju mjere. Kao inovativno rješenje nudi se specijalizirani (agencijski) način provođenja odgojne mjere pojačane brige i nadzora.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions