Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Uwarunkowania stężenia peptydu C w pierwszym roku klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Witalij Andrzejewski | Olga Wegner | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Jerzy Bodalski

Journal: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
ISSN 2081-237X

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 103;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: cukrzyca typu 1 | dzieci | peptyd C | autoprzeciwciała | przebieg kliniczny

ABSTRACT
Wprowadzenie: Peptyd C jest uznanym wykładnikiem zachowanej zdolności wydzielniczej komórek b wysp trzustkowych u chorych na cukrzycę typu 1. Cel pracy: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem peptydu C a wiekiem zachorowania, płcią, obecnością i nasileniem reakcji humoralnej oraz parametrami przebiegu klinicznego w momencie rozpoznania oraz w pierwszym roku trwania klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 122 dzieci ze „świeżo” rozpoznaną cukrzycą typu 1, w wieku od 2 do 18 lat (mediana: 11,2). W badanej grupie przeprowadzono oznaczenia stężenia peptydu C metodą radioimmunologiczną, dokonano również oceny obecności przeciwciał ICA, anty-GAD i anty-IA2. Wśród parametrów przebiegu klinicznego choroby uwzględniono: obecność kwasicy ketonowej, dobowe zapotrzebowanie na insulinę oraz HbA1c. Wyniki: Stwierdzono istnienie dodatniej korelacji pomiędzy wiekiem zachorowania a stężeniem peptydu C w momencie zachorowania i w pierwszym roku trwania cukrzycy (r=0,3-0,46; p
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil