Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Vakbondprofiele

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Prof Luther Backer

Journal: South African Journal of Industrial Psychology
ISSN 0258-5200

Volume: 16;
Issue: 3;
Date: 1990;
Original page

Keywords: Vakbondprofiele

ABSTRACT
Hierdie boek is die tweede werk van ensiklopediese-omvang wat vanjaar verskyn het onder redakteurskap van 'n RAU-personeellid, Prof Kobus Slabbert, professor in Arbeidsverhoudinge.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?