Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Varaždinske književne teme Jože Skoka

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ernest Fišer

Journal: Radovi Zavoda za Znanstveni Rad Varaždin
ISSN 0352-9509

Volume: 11;
Issue: 18;
Start page: 183;
Date: 2007;
Original page

Keywords: Varaždin | zavičaj | književne teme | kajkavština.

ABSTRACT
U radu se utvrđuje da su presudni zavičajni impulsi iz Skokove građanske i profesionalno-stvaralačke biografije bili trajno inspirativno ishodište i uporište za kasnije autorovo znanstveno bavljenje varaždinskim književnim temama (odabranim piscima i njihovim opusima). To se poimence odnosi na Skokove studije i sintetičke eseje o piscima tzv. varaždinskoga književnoga kruga – Katarini Patačić, Miroslavu Krleži, Zvonku Milkoviću i Gustavu Krklecu, sve do suvremenih autora (Miroslav Šicel i dr.). Opuse ili ključna djela ovih pisaca Joža Skok kritički elaborira poglavito u književnopovijesnom kontekstu hrvatske kajkavske književnosti, i to profiliranim znanstvenim instrumentarijem utemeljenim na relevantnim iskustvima zagrebačke stilističke škole i suvremenih teorija znanosti o književnosti.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program