Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Vedlejší specializace na VŠE – jeden ze zdrojů konkurenční výhody pro absolventy na trhu práce

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Helena Benáčanová

Journal: Systémová Integrace
ISSN 1210-9479

Volume: 18;
Issue: 4;
Start page: 109;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Credit Systém | Minor Specializations | Master Study Program Application Informatics | Choose of offered Minor Specializations

ABSTRACT
Studies of a minor specialization is a part of study in master study programms according to the study and examinations regulations at the university. In the minor specialization the students can obtain an additional education to their own specialization or increase their knowledge in one of further related professsions. The article is looking at the choice of minor specializations for the students in master study programm Application Informatics.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?