Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Veiledning i de videregående utdannelser

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gunnar Handal | Per Lauvås

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 4;
Date: 2007;
Original page

ABSTRACT
Forskningsvejledning, praksisvejledning, kollegavejledning, hvordan sikrer man kvalitet i alle disse vejledningsformer i uddannelsessystemet?, spørger forfatterne, og de argumenterer for at kvalitetsudviklinger af vejledning forudsætter italesættelse af tavs viden og løbende metakommunikation, både om vejledningens genstand og form. Og sådanne stadige forhandlinger og ekspliciteringer af gensidige forventninger og roller kræver mod af både vejledere og vejledte.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions