Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Vejledning – mellem magt og afmagt

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gerd Christensen

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 3;
Issue: 5;
Start page: 4;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
Nærværende artikel er en empirisk funderet diskussion af vejlederens rolle og funktion i projektarbejdet, sådan som det praktiseres på to videregående uddannelser. Da der ikke eksisterer generelle normer for god vejledningspraksis, er det særligt interessant at lytte til, hvordan de studerende definerer dette. I artiklen defineres ‘den gode vejleder’ ud fra de studerendes fortællinger om, hvordan ‘den dårlige vejleder’ dominerer eller overlader de studerende til sig selv. At vejlederen samtidig er bedømmer af projektet illustrerer, at vejlederen eksisterer i et felt mellem magt og afmagt.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?