Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Vertais- ja itsearvioinnin käyttö yliopistollisessa historianopetuksessa: tapaustutkimus menetelmäopetuksen opetuskokeilusta

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Simo Mikkonen | Anna Veijola | Pasi Ihalainen

Journal: Kasvatus & Aika
ISSN 1797-2299

Volume: 7;
Issue: 3;
Date: 2013;
Original page

Keywords: arviointi | yliopistot | historia - opetus | itsearviointi | vertaisarviointi | opetusmenetelmät

ABSTRACT
Analysoimme tässä artikkelissa yliopistollisessa historianopetuksessa toteutettua kokeilua, jossa tarkastelimme vertais- ja itsearvioinnin vaikutuksia oppimiseen sekä niiden sovellettavuutta historian alalla. Historiassa arviointi on varsin usein merkinnyt opettajajohtoista tietojen omaksumisen mittaamista. Tavoitteenamme on ollut tuottaa tietoa vertais- ja itsearvioinnista sekä historianopiskelijoiden edellytyksistä ja kyvystä arvioida omaa ja vertaistensa oppimista. Kokeilu toteutettiin simuloimalla ammattitutkijoiden läpikäymää tutkimusprosessia. Kurssi pidettiin Jyväskylän yliopistossa.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions